123 results for author: Rob van der Geld


Klimaatbestendig Someren

In opdracht van de gemeente Someren zijn wij betrokken bij het oplossen van foutaansluitingen bij gescheiden rioolstelsels en het oplossen van wateroverlast in bebouwd gebied. Momenteel worden diverse werkzaamheden uitgevoerd om de wateroverlast in een laaggelegen gebied te beperken, door het regenwater in hoger gelegen gebied langer vast te houden. Met een GIS-analyse en hoogtemetingen zijn de kritische punten in beeld gebracht. Daarna zijn eenvoudige en doelmatige maatregelen bepaald die momenteel worden uitgevoerd door een aannemer. Op diverse plekken worden maatregelen getroffen in de bovengrond en in het rioolstelsel. Er wordt een fietspad ...

Mantelovereenkomst Water en Riolering – gemeente Vught

In opdracht van de gemeente Vught adviseert Buiten-Ruimte sinds eind 2017 op het gebied van water en riolering, op basis van een mantelovereenkomst. De eerste vragen vanuit de gemeente zijn inmiddels naar tevredenheid opgepakt en beantwoord. Vandaar dat wij de gemeente ook in 2018 blijven adviseren over (grond)wateroverlast, de inrichting van de openbare ruimte en algemene (technische) vragen op het gebied van riolering en water. Werken met een mantelovereenkomst is voor beide partijen prettig en effectief en getuigt van wederzijds vertrouwen. Een werkwijze die wij bij Buiten-Ruimte graag hanteren!

Stagiaire Urban Design: Thom van Lieshout

Graag stel ik me aan u voor: mijn naam is Thom van Lieshout. Ik ben 19 jaar en geboren en getogen in Schijndel. Sinds augustus 2015 volg ik de opleiding Urban Design bij het Koning Willem I College te  ‘s-Hertogenbosch. Een Mbo-opleiding van vier jaar over stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Nu ik bijna in mijn afstudeerjaar zit heb ik al verschillende stages en werkomgevingen meegemaakt, zoals architectenbureaus en gemeentes. Op 5 februari 2018 ben ik gestart als stagiair bij Buiten-Ruimte. Hier hoop ik de komende tijd nog meer praktijkervaring op te doen. De komende 20 weken werk ik bij Buiten-Ruimte mee aan verschillende ...

Groot onderhoud wegen 2016 – 2017 gemeente Zundert

De gemeente Zundert heeft in 2015 een weginspectie laten uitvoeren ten behoeve van de programmering van het groot onderhoud wegen 2016-2017. Tot begin 2017 is daar nog geen uitvoering aan gegeven. Onze projectleider Tijs van Erve is daarom afgelopen 8 maanden 24 uur per week werkzaam geweest bij de gemeente Zundert om deze achterstand weg te werken. Momenteel vindt de laatste aanbesteding plaats voor de elementen verharding. Daarna kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde opdracht en een tevreden opdrachtgever.

Adviseur civiele techniek: Robbert Rutten

Graag stel ik me even voor:  Ik ben Robbert Rutten en vanaf 1 januari 2018 kom ik het team van Buiten-Ruimte versterken. Ik ben 46 jaar oud en ben getrouwd met Miriam. We hebben 2 kinderen, een zoon van 15 en een dochter van 12 jaar. Buiten mijn werk als adviseur civiele techniek ben ik actief als voetbaltrainer. Mijn andere hobby is autosport, en dan met name Formule 1. Verder vind ik het leuk om bij de voetbalwedstrijden van zowel mijn dochter en zoon te gaan kijken, zij spelen namelijk beide voetbal. Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging en hoop dat ik een meerwaarde kan zijn in het bedrijf. Het komend half jaar ben ik op detacherings...

Verkeersstudie kruispunt Veerweg – Scheidingslaan – Vondellaan, Papendrecht

In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft Buiten-Ruimte een verkeersstudie uitgevoerd op het kruispunt Veerweg – Scheidingslaan – Vondellaan. Gedurende twee maatgevende werkdagen hebben wij de verkeersstromen met waarnemers in beeld gebracht. Vervolgens is met OMNI-X bepaald welke kruispuntvorm het meest geschikt is voor een toekomstbestendige, vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer. Naar aanleiding van onze verkeersstudie is besloten de voorsorteervakken op het kruispunt op te heffen en een brede middenberm te creëren. Hierdoor kunnen weggebruikers het kruispunt gefaseerd oversteken en neemt de kans op afdekongevallen af. Eind 2017 ...

Parkeeronderzoek Willibrordplein Alphen (Noord-Brabant)

In het centrum van Alphen is het Willibrordplein onlangs aangepast. Hierbij zijn ook winkels en appartementen gerealiseerd. Het plein dat voor het gemeentehuis van Alphen ligt wordt goed gebruikt. De gemeente heeft Buiten-Ruimte gevraagd het gebruik van het plein en de directe omgeving in beeld te brengen. Hiervoor hebben wij een parkeerduur- en motiefmeting uitgevoerd op het plein en een parkeerdrukmeting in de direct omgeving. Tijdens het onderzoek zijn gedurende zes dagen alle kentekens genoteerd op het Willibrordplein. Op basis van de resultaten van ons onderzoek wordt bepaald of een blauwe zone op het plein noodzakelijk is en/of er in de ...

We gaan binnenkort verhuizen….

We groeien uit ons jasje. Ons nieuwe kantoor is opgeleverd en daarom schuiven we binnenkort een paar deuren verder. De groei die wij de afgelopen tijd hebben doorgemaakt zorgde ervoor dat we helaas aan de ruimte die voorhanden is in ons huidige kantoor niet langer genoeg hadden. We blijven in onze vertrouwde omgeving en hebben uitbreiding gevonden een paar deuren verder aan de Pater van den Elsenlaan 17. De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort hopen we vanuit deze locatie onze ambities verder vorm te geven.

Nieuwe medewerker: Tijs van Erve

Ik stel me graag even voor: Ik ben Tijs van Erve. Ik ben 30 jaar en woon in Tilburg samen met mijn vriendin en hond. Vanaf 8 mei ben ik werkzaam bij Buiten-Ruimte als adviseur verkeer / projectleider. Afgelopen 7 jaar heb ik gewerkt voor de gemeente Loon op Zand. Eerst als verkeerskundige en daarna als projectleider infra. Door mijn opleiding en opgedane ervaring bij gemeente Loon op Zand ben ik breed inzetbaar in de openbare ruimte. Ikzelf was toe aan een nieuwe uitdaging om mijzelf verder te ontwikkelen. Deze uitdaging krijg ik hier bij Buiten-Ruimte. Jullie kunnen mij dan ook tegenkomen als projectleider, adviseur verkeer of coördinator bij ...

Kentekenonderzoek met ANPR-camera’s Soeterbeek

Regelmatig voeren wij kentekenonderzoeken uit waarmee wij de verkeersstromen of het sluipverkeer in een gebied inzichtelijk maken. Meestal doen wij dit visueel met waarnemers, maar steeds vaker worden hiervoor door ons ANPR-camera’s ingezet. Het voordeel van ANPR-camera’s ten opzichte van waarnemers is de mogelijkheid om gedurende langere periodes aaneengesloten een kentekenonderzoek uit te voeren. Zo plaatsten wij onlangs in opdracht van de gemeente Nuenen voor een periode van 2 weken 18 ANPR-camera’s tussen de John F. Kennedylaan en de kern Nuenen. Hierdoor krijgen wij 24/7 inzicht in de gereden routes en doorrijtijden van het verkeer en ...