Certificering Veilig werken op de weg

0 Flares 0 Flares ×

Bij het uitvoeren van onze verkeersonderzoeken en inventarisaties staan wij regelmatig op of langs de weg. Dit brengt risico’s met zich mee en daarom is het belangrijk dat er veilig gewerkt wordt. Zo kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor ons, maar ook voor de weggebruiker.

Om de risico’s tijdens onze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, werken wij altijd volgens de CROW richtlijnen en zijn wij gecertificeerd voor het veilig werken op de weg. Onderdeel van deze certificering is een theoretisch examen waarin onze kennis is getoetst over de CROW publicatie 96B, Arbowet en regelgeving, beleidskaders, ongevallentheorie, risico’s en maatregelen en het toepassen van maatregelen in de praktijk.

0 Flares Twitter 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×

No Replies to "Certificering Veilig werken op de weg"