Klimaatbestendig Someren

0 Flares 0 Flares ×

In opdracht van de gemeente Someren zijn wij betrokken bij het oplossen van foutaansluitingen bij gescheiden rioolstelsels en het oplossen van wateroverlast in bebouwd gebied.

Momenteel worden diverse werkzaamheden uitgevoerd om de wateroverlast in een laaggelegen gebied te beperken, door het regenwater in hoger gelegen gebied langer vast te houden. Met een GIS-analyse en hoogtemetingen zijn de kritische punten in beeld gebracht. Daarna zijn eenvoudige en doelmatige maatregelen bepaald die momenteel worden uitgevoerd door een aannemer.

Op diverse plekken worden maatregelen getroffen in de bovengrond en in het rioolstelsel. Er wordt een fietspad verhoogd aangelegd (werk-met-werk maken) en er worden diverse kruisingen tussen het hoge en lage gedeelte verhoogd. Ook wordt er voor gezorgd dat er bij water op straat situaties  het water kan afstromen naar een groot verdiept basketbalveld. Op deze locatie wordt het overtollige regen water bij extreme regenbuien tijdelijk geborgen.

Nadat de maatregelen gereed zijn kan er geen water vanuit het rioolstelsel opstuwen vanuit het hoog gelegen gebied in het lager gelegen gebied. Daarnaast wordt er bij zware regenbuien veel meer water geborgen in het hoger gelegen gebied, voordat het water afstroomt naar het lager gelegen gebied. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het klimaatbestendig maken van de gemeente Someren.

0 Flares Twitter 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×

No Replies to "Klimaatbestendig Someren"