Namens de Avri verzorgen we de civieltechnische advisering in RO-projecten.

0 Flares 0 Flares ×

De Avri in Geldermalsen verzorgt voor onder andere de gemeente Neerijnen, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor de gemeente Neerijnen begeleidt Avri ook de ruimtelijke en investeringsprojecten.

Hiervoor is binnen het cluster IBOR van Avri een speciaal team geformeerd dat Avri ondersteunt bij de voorbereiding en uitvoering van deze projecten. Frank van Gorp is als lid van dit team en in nauwe samenwerking met de projectleiders van de gemeente Neerijnen, verantwoordelijk voor de nieuwbouwprojecten.

0 Flares Twitter 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×

No Replies to "Namens de Avri verzorgen we de civieltechnische advisering in RO-projecten."