Verkeersstudie kruispunt Veerweg – Scheidingslaan – Vondellaan, Papendrecht

0 Flares 0 Flares ×

In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft Buiten-Ruimte een verkeersstudie uitgevoerd op het kruispunt Veerweg – Scheidingslaan – Vondellaan. Gedurende twee maatgevende werkdagen hebben wij de verkeersstromen met waarnemers in beeld gebracht. Vervolgens is met OMNI-X bepaald welke kruispuntvorm het meest geschikt is voor een toekomstbestendige, vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer.

Naar aanleiding van onze verkeersstudie is besloten de voorsorteervakken op het kruispunt op te heffen en een brede middenberm te creëren. Hierdoor kunnen weggebruikers het kruispunt gefaseerd oversteken en neemt de kans op afdekongevallen af. Eind 2017 wordt het nieuwe kruispunt door de aannemer opgeleverd.

0 Flares Twitter 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×

No Replies to "Verkeersstudie kruispunt Veerweg – Scheidingslaan – Vondellaan, Papendrecht"