Stedelijk water

 

HoIcoon riool blauwe voorkomen we dat straten en woningen onderlopen bij zware regenbuien? Hoe passen we ons rioolstelsel of de openbare ruimte hier op aan? Wat kunnen bewoners zelf doen? Hoe geven we ‘water’ een nog belangrijkere rol in de planvorming bij nieuwbouw? Het zijn vraagstukken waar gemeenten door de verandering van het klimaat steeds vaker mee te maken hebben. Het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte zijn de sleutel tot een klimaatbestendige leefomgeving. Een uitdaging die de adviseurs van Buiten-Ruimte graag oppakken en ruime ervaring mee hebben.

Aanpak regenwateroverlast

De adviseurs van buiten-Ruimte hebben veel ervaring met het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte in bebouwd gebied. Een voorbeeld hiervan is het project ‘aanpak wateroverlast Ecliptica e.o.’, zoals gepubliceerd in het boek ‘Ervaringen aanpak regenwateroverlast in bebouwd gebied RIONED‘.

Specialisaties

Onze adviseurs zijn breed georiënteerd en praktisch ingesteld. Hierdoor kan Buiten-Ruimte veel voor u betekenen op het gebied van stedelijk water. Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Onderzoek naar wateroverlast
  • Infiltratie en afkoppelplannen
  • Riolerings- en waterhuishoudingsplannen
  • Watertoetsen en waterparagrafen
  • Beheeradviezen
  • Begeleiding verbreed basisrioleringsplannen (vBRP – BRP)
  • Begeleiding water en rioleringsplannen (WRP – vGRP – GRP)

Contactpersoon vakgebied stedelijk water

Wit u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van stedelijk water? Neem dan contact op met Ronnie van Boekel via telefoonnummer: 06-29149855 of e-mail: r.vanboekel@buiten-ruimte.nl.