Verkeer

 

Hoe hIcoon auto blauward wordt er gereden? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in de straat? Hoe goed is de doorstroming van het verkeer? Het zijn bepalende factoren voor hoe bewoners de openbare ruimte ervaren. In een wegennet dat steeds drukker wordt is het een uitdaging om een goed functionerende openbare ruimte in te richten. Niet alleen ‘schoon, heel en veilig’ maar ook goed voor de mensen die er wonen en verblijven. Een uitdaging die de adviseurs van Buiten-Ruimte graag oppakken en ruime ervaring mee hebben.

Doordachte oplossing voor ieder knelpunt

De adviseurs van Buiten-Ruimte hebben ruime ervaring met het onderzoeken van verkeerskundige knelpunten. Het is voor onze adviseurs de basis om met een goede oplossing te komen. Een goed doordachte verkeersmaatregel en uitwerking die betaalbaar en praktisch is, daar zorgen wij voor.

Specialisaties

Onze adviseurs zijn breed georiënteerd en praktisch ingesteld. Hierdoor kan Buiten-Ruimte bijna ieder verkeerskundige opdracht voor u uitvoeren. We zijn gespecialiseerd in:

  • Verkeersstudies / Quick scans
  • Toegankelijk openbaar vervoer
  • Dagelijks beheer en klachtenmanagement (interim)
  • Borden(sanerings)plannen
  • Oplaadinfrastructuur elektrisch vervoer
  • Verkeerskundig ontwerp

Verkeersonderzoeken.nl

Een goed advies begint met een gedegen onderzoek. Deze specialisatie voor de uitvoering van verkeersonderzoeken en objectinventarisaties is bij Buiten-Ruimte ondergebracht onder het label Verkeersonderzoeken.nl. U kunt hier terecht voor betaalbare verkeersonderzoeken op basis van de CROW systematiek. We voeren de onderzoeken uit in opdracht van gemeenten en bedrijven in Midden- en Zuid Nederland. Uiteraard zijn de adviezen van Buiten-Ruimte ook onderbouwd met deze onderzoeken. Meer informatie vindt u op www.verkeersonderzoeken.nl

Contactpersoon vakgebied verkeer

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van verkeer? Neem dan contact op met Rob van der Geld via telefoonnummer 06-38509421 of per e-mail r.vandergeld@buiten-ruimte.nl